Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty UZV

Ředitelka ústavu

PhDr. Pavla Kudlová, PhD.

Ředitelka UZV TEL:+420 576 038 159 Mobil:+420 733 690 507 E-mail: kudlova@utb.cz Kancelář:U18/631

Zástupkyně ředitelky ústavu

PhDr. Miroslava Kubicová, PhD.

odborná asistentka TEL:+420 576 038 165 E-mail: kubicova@utb.cz Kancelář:U18/625

Tajemnice ústavu

Mgr. Lenka Vrlová, DiS.

Asistentka TEL:+420 576 038 006 E-mail: lvrlova@utb.cz Kancelář:U18/634

Organizační garantka studijního programu Všeobecné ošetřovatelství

PhDr. Pavla Kudlová, PhD.

Odborný garant studijního programu TEL:+420 576 038 159 Mobil:+420 733 690 507 E-mail: kudlova@utb.cz Kancelář:U18/631B

Organizační garantka studijního programu Porodní asistence

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 006 E-mail: vvranova@utb.cz Kancelář:U18/634

Organizační garantka studijního programu Zdravotně sociální práce

doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Docentka TEL:+420 576 038 155 E-mail: jpavelkova@utb.cz Kancelář:U18/541

Asistentka ředitelky ústavu

Asistentka ředitelky UZV

TEL:+420 576 038 160 E-mail: uzv@fhs.utb.cz Kancelář:U18/632B

Referentka ústavu

Referentka ústavu

TEL:+420 576 038 164 E-mail: referentka-uzv@fhs.utb.cz Kancelář:U18/633B

Pedagogičtí pracovníci – profesoři

prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.

Odborný garant studijního programu TEL:+420 576 038 163 Mobil:+420 602 515 186 E-mail: kudela@utb.cz Kancelář:U18/623

prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.

Profesor TEL:+420 576 038 163 E-mail: apelikan@utb.cz Kancelář:U18/623

Pedagogičtí pracovníci – docenti

doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.

Docentka E-mail: cicha@utb.cz Kancelář:U18/623

doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 038 163 E-mail: gatek@utb.cz Kancelář:U18/623


doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D. MBA

Docent TEL:+420 576 038 163 E-mail: kalita@utb.cz Kancelář:U18/623B

doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Docentka TEL:+420 576 038 155 E-mail: jpavelkova@utb.cz Kancelář:U18/541

Pedagogičtí pracovníci – odborní asistenti

MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.

Odborný garant studijního programu TEL:+420 576 038 163 E-mail: adamik@utb.cz Kancelář:U18/623, / - tel: +420 577 552 979

PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 162 E-mail: kratka@utb.cz Kancelář:U18/624

MUDr. Jana Pelková

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 163 E-mail: pelkova@utb.cz Kancelář:U18/623

PhDr.Mgr. Petr Snopek, PhD. MBA

odborný asistent TEL:+420 576 032 012 Mobil:+420 725 508 554 E-mail: snopek@utb.cz Kancelář:U18/618, U18/627 - tel: +420 576 038 152

Mgr. Jitka Hůsková, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 038 165 E-mail: huskova@utb.cz Kancelář:U18/625

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.

odborná asistentka TEL:+420 576 038 163 E-mail: moraucikova@utb.cz Kancelář:U18/623

PhDr. Miroslava Kubicová, PhD.

odborná asistentka TEL:+420 576 038 165 E-mail: kubicova@utb.cz Kancelář:U18/625

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 006 E-mail: vvranova@utb.cz Kancelář:U18/634


PhDr. Michaela Schneider, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 167 E-mail: schneiderova@utb.cz Kancelář:U18/626

Mgr. Silvie Svobodová

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 162 E-mail: ssvobodova@utb.cz Kancelář:U18/628

Mgr. Marcela Křenovská, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 038 166 E-mail: krenovska@utb.cz Kancelář:U18/628

PhDr. Mgr. Bc. Barbora Plisková

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 167 E-mail: bpliskova@utb.cz Kancelář:U18/626

Pedagogičtí pracovníci – asistenti

Mgr. Andrea Hoffmannová

TEL:+420 576 038 167 E-mail: hoffmannova@utb.cz Kancelář:U18/626

Mgr. Dagmar Moravčíková

TEL:+420 576 038 163 E-mail: moravcikova@utb.cz Kancelář:U18/623


Mgr. Ondřej Vávra

asistent TEL:+420 576 038 163 E-mail: ovavra@utb.cz Kancelář:U18/623

Mgr. Michaela Vaško

Asistentka TEL:+420 576 038 163 E-mail: vasko@utb.cz Kancelář:U18/623


Mgr. Lenka Vrlová, DiS.

Asistentka TEL:+420 576 038 006 E-mail: lvrlova@utb.cz Kancelář:U18/634

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně