Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav zdravotnických věd

O ústavu

Každý z nás byl někdy u lékaře nebo v nemocnici a o každého z nás se v tu dobu starala sestřička. Být profesionální sestrou neznamená jen perfektní znalost svého oboru, ale i způsob chování a empatický přístup. Pokud se rozhodnete studovat u nás obor Všeobecná sestra, najdete po studiu uplatnění nejen v nemocnici a domácí péči, ale také v poradenské činnosti, v zařízeních pro občany s handicapem či v domovech pro seniory.

Věděli jste, že Hippokratovo označení pro porodní asistentky bylo „báby pupkořezné“? Dnes tento termín již neplatí, ale stejně jako v minulosti, i dnes je pro každou mámu to její dítě tím nejkrásnějším dárkem. Aby ale bylo i zdravé a jeho porod proběhl, jak má, o to se stará někdo jiný. Absolventi studijního oboru Porodní asistentka díky získanému vzdělání dokáží poskytovat kvalitní péči nejen těhotné ženě a rodičce, ale i novorozenci a kojenci do jednoho roku života. Stává se dokonce, že rodiče, jako poděkování za její podporu a starost při porodu, pojmenují potomka právě po porodní asistence.

Málokdo ví, že první formální ošetřovatelská škola vznikla v Indii už v roce 250 př. n. l. a ta byla určena pouze pro muže. Pouze muži byli totiž ve své době považováni pro tuto práci za dostatečně „čisté“. Dnes ji zastávají většinou ženy, i když čím dál častěji se v této profesi setkáváme opět i s muži, kteří se k tomuto povolání vrací.

Dožít se vysokého věku by si asi přála většina z nás. Stáří však s sebou často přináší zdravotní problémy. Jak o seniory či jiné občany se specifickými potřebami pečovat, jak se k nim chovat, jak se vcítit do jejich psychiky, vás naučíme v oboru Zdravotně sociální pracovník. Můžete se tak uplatnit ve zdravotnických zařízeních, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, hospicových zařízeních, psychiatrických léčebnách, stacionářích nebo charitativních institucích.

Spousta lidí současné zdravotnictví kritizuje. Vždyť kritizovat a upozorňovat na chyby je tak snadné! Ale udělat něco pro jeho zlepšení, to už dokáže málokdo. Nechte se tedy vést našimi profesionály na Ústavu zdravotnických věd, kteří vás provedou všemi nástrahami těchto zajímavých a tak potřebných oborů. Mají totiž velkou budoucnost. A víte proč? Je mnoho profesí, které lze nahradit technikou, ale lidský faktor a lidskou empatii ve zdravotnictví žádný robot na světě nenahradí.

Fakulty a součásti

Zavřít