Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitelka ústavu

Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.

ředitelka CJV TEL:+420 576 038 088 Mobil:+420 606 777 295 E-mail: kozakova@utb.cz Kancelář:U18/512

Zástupkyně ředitelky ústavu

Mgr. Jana Orsavová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 158 E-mail: orsavova@utb.cz Kancelář:U18/514

Tajemnice ústavu

Tajemnice ústavu CJV

TEL:+420 576 038 089 E-mail: cjv@fhs.utb.cz Kancelář:U18/513A

Asistentka ředitelky ústavu

Asistentka ředitelky CJV

TEL:+420 576 038 089 E-mail: cjv@fhs.utb.cz Kancelář:U18/513A

Pedagogičtí pracovníci – docenti

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.

Docentka TEL:+420 576 037 367 Mobil:+420 606 777 298 E-mail: lengalova@utb.cz Kancelář:U18/503

Pedagogičtí pracovníci – odborní asistenti

Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.

ředitelka CJV TEL:+420 576 038 088 Mobil:+420 606 777 295 E-mail: kozakova@utb.cz Kancelář:U18/512

Mgr. Jana Orsavová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 158 E-mail: orsavova@utb.cz Kancelář:U18/514

Pedagogičtí pracovníci – lektoři

Mgr. Hana Atcheson

lektorka TEL:+420 576 037 425 E-mail: atcheson@utb.cz Kancelář:U18/502

Mgr. Romana Divošová

lektorka TEL:+420 576 037 336 E-mail: divosova@utb.cz Kancelář:U18/505

Mgr. Igor Drápala

Lektor TEL:+420 576 038 168 E-mail: drapala@utb.cz Kancelář:U18/520

Petra Hanáčková, M.A. M.St.

Lektor TEL:+420 576 037 377 E-mail: hanackova@utb.cz Kancelář:U18/504

Mgr. Veronika Juráňová

Lektorka TEL:+420 576 037 367 E-mail: juranova@utb.cz Kancelář:U18/503

Mgr. et Mgr. Kristýna Kovářová

Lektorka TEL:+420 576 038 127 E-mail: kkozubikova@utb.cz Kancelář:U18/507

Mgr. Jana Máčalová

Lektorka TEL:+420 576 038 127 E-mail: macalova@utb.cz Kancelář:U18/507

Mgr. Michal Navrátil

lektor TEL:+420 576 038 168 E-mail: m1navratil@utb.cz Kancelář:U18/520

Mgr. Tereza Outěřická

Lektorka TEL:+420 576 037 306 E-mail: outericka@utb.cz Kancelář:U18/515

Mgr. Ema Papežová

Lektorka TEL:+420 576 037 316 E-mail: papezova@utb.cz Kancelář:U18/506, U18/506

Mgr. Veronika Pečivová

Lektorka TEL:+420 576 037 316 E-mail: vpecivova@utb.cz Kancelář:U18/506

PhDr. Jana Semotamová

Lektorka TEL:+420 576 037 377 E-mail: semotamova@utb.cz Kancelář:U18/504

Mgr. Tereza Skořepová

lektorka TEL:+420 576 037 425 E-mail: skorepova@utb.cz Kancelář:U18/502

Ing. Dagmar Svobodová, MSc.

Lektorka TEL:+420 576 037 336 E-mail: dsvobodova@utb.cz Kancelář:U18/505

Mgr. Simona Šmajdlerová

Lektorka TEL:+420 576 037 306 E-mail: smajdlerova@utb.cz Kancelář:U18/515

Mgr. Magda Zálešáková

Lektorka TEL:+420 576 038 005 E-mail: zalesakova@utb.cz Kancelář:U18/520

Mgr. Dagmar Zdráhalová

lektorka TEL:+420 576 037 377 E-mail: zdrahalova@utb.cz Kancelář:U18/504

Pedagogičtí pracovníci – externí

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně