Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav školní pedagogiky

ČPdS – pobočka Zlín

Rozprava nad knihou s autorem prof. PhDr. Vlastimilem Švecem, CSc. a jeho hosty

Setkání členů pobočky Zlín

Pedagogická orientace – inzerát na redaktory

1075Česká pedagogická společnost, o. s. (ČPdS) udržuje internetové stránky na adrese http://www.cpds.cz/

Určení společnosti

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

Orgány společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je sjezd, který se koná nejméně jednou za 4 roky a který volí část členů hlavního výboru. Hlavní výbor řídí společnost podle doporučení sjezdu a v souladu se stanovami a schází se nejméně dvakrát za rok. Hlavní výbor ze svého středu volí část členů výkonného výboru, který je vždy tvořen předsedou, místopředsedou a tajemníkem. Výkonný výbor zajišťuje průběžně plnění úkolů spojených s fungováním společnosti a schází se nejméně pětkrát za rok. Regionálně je společnost rozdělena do poboček, jejichž předsedové jsou členy hlavního výboru.

Aktivity společnosti

Společnost vydává časopis Pedagogická orientace, zaměřený na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školské politiky a přípravy budoucích učitelů.

Společnost pořádá konference zabývající aktuálními tématy výchovy a vzdělávání v naší zemi.

Pedagogická společnost udržuje internetové stránky na adrese http://www.cpds.cz/ – na této adrese se právě nacházíte.

ČPdS – pobočka Zlín

V souvislosti se vznikem nové Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2007) vznikla také místní pobočka ČPdS. Jsme relativně nově vzniklá organizace a podílíme se na pořádání různých typů odborných akcí – především přednášek významných osobností na půdě naší fakulty.

Na těchto stránkách bychom Vás rádi průběžně informovali o aktuálně konaných a zamýšlených akcích.

Výbor pobočky Zlín: 

  • Předseda pobočky: PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D.
  • Místopředseda pobočky: PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.
  • Další člen výboru: Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Jak se stát členem společnosti?

Přihlášení můžete provést jedním z následujících způsobů:

Můžete se podílet na činnosti poboček, budete automaticky dostávat odborný časopis Pedagogická orientace a můžete se účastnit dalších aktivit společnosti. Jedinou povinností je uhradit roční členský příspěvek, jehož výši upravuje sjezd společnosti.

PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D.

TEL:+420 576 037 420 E-mail: petru_puhrova@utb.cz Kancelář:U18/434B

Fakulty a součásti

Zavřít