Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav školní pedagogiky

ČPdS – pobočka Zlín

Česká pedagogická společnost, o. s. (ČPdS) udržuje internetové stránky na adrese http://www.cpds.cz/

Určení společnosti

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

Orgány společnosti

Nejvyšším orgánem je sjezd, konaný jednou za 2 roky, který volí některé členy do hlavního výboru. Funkcionáři hlavního výboru řídí společnost podle doporučení sjezdu. Regionálně je společnost rozdělena do poboček, jejichž vedoucí jsou zastoupeni v hlavním výboru. Seznam jednotlivých poboček včetně kontaktních údajů naleznete zde.

Aktivity společnosti

Společnost vydává časopis Pedagogická orientace, zaměřený na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školské politiky a přípravy budoucích učitelů.

Pedagogická společnost pořádá konference zabývajících aktuálními tématy výchovy a vzdělávání v naší zemi.

ČPdS – pobočka Zlín

V souvislosti se vznikem nové Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2007) vznikla také místní pobočka ČPdS. Jsme relativně nově vzniklá organizace a podílíme se na pořádání různých typů odborných akcí – především přednášek významných osobností na půdě naší fakulty.

Na těchto stránkách bychom Vás rádi průběžně informovali o aktuálně konaných a zamýšlených akcích.

Jak se stát členem společnosti?

Přihlášení můžete provést jedním z následujících způsobů:
Kontaktujte předsedu pobočky místní organizace:

PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 408 Mobil:+420 603 280 350 E-mail: hnavratilova@utb.cz Kancelář:U18/426

Nebo zkuste použít přihlašovací formulář.
Případně zašlete zprávu elektronickou poštou na adresu sekretar@cpds.cz.

Jako naši členové se můžete podílet na činnosti poboček, budete automaticky dostávat odborný časopis Pedagogická orientace a uvítáme Vaši účast na dalších aktivitách pedagogické společnosti.

Fakulty a součásti

Zavřít