Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav moderních jazyků a literatur

O ústavu

Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, nabízí nám rovnou jiný svět. Cílem výuky jazyků je dorozumět se, komunikovat a neztratit se v tomto světě. Ten, kdo ví, co a jak říct, ten řídí business. Pokud to chcete být právě vy, my jsme ti, kteří vám k tomu pomohou. Jak?

Ústav moderních jazyků a literatur (ÚMJL) vyučuje angličtinu a němčinu zaměřenou na manažerskou praxi. Takže po absolvování se z vás může stát manažer v soukromé firmě či státní instituci, můžete pracovat v podnicích se zahraniční účastí, v cestovním ruchu či zahraničním obchodě. Budete schopni vést samostatné jednání se zahraničními partnery nebo se z vás může stát překladatel. Naši absolventi angličtiny a němčiny se domluví i dalšími světovými jazyky.

Když to shrneme, budete studovat filologii, což podle encyklopedie znamená studium daného jazyka spolu s v něm psanou literaturou a s kulturním a historickým kontextem. Filologie se tedy nemusíte bát – tento výraz z řečtiny doslova znamená „přátelství se slovem“. Spřátelte se tedy se slovy i vy a cizí jazyky vám nebudou cizí.

Fakulty a součásti

Zavřít