Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty CPV

Ředitel Centra podpory vzdělávání

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: marek@utb.cz Kancelář:U18/610

Realizátoři projektu

Realizátorka workshopů pro učitele

Mgr. Lucie Blaštíková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 424 E-mail: blastikova@utb.cz Kancelář:U18/535

Koordinátorka Centra podpory vzdělávání; Realizátorka stáží pro učitele

Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 307 E-mail: klimecka@utb.cz Kancelář:U18/437

Realizátor akcí pro školy a konference; Realizátor stáží pro žáky

Mgr. Michal Navrátil

lektor TEL:+420 576 038 168 E-mail: m1navratil@utb.cz Kancelář:U18/520

Realizátor certifikovaných kurzů pro zdravotnické pracovníky

PhDr.Mgr. Petr Snopek, PhD. MBA

odborný asistent TEL:+420 576 032 012 Mobil:+420 725 508 554 E-mail: snopek@utb.cz Kancelář:U18/618, U18/627 - tel: +420 576 038 152

Výzkumní pracovníci CPV

Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 307 E-mail: hankova@utb.cz Kancelář:U18/437

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Ředitel UPV TEL:+420 576 037 474 Mobil:+420 724 434 560 E-mail: hladik@utb.cz Kancelář:U18/529

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 439 E-mail: hrbackova@utb.cz Kancelář:U18/527

Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 307 E-mail: klimecka@utb.cz Kancelář:U18/437

Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D.

Odborná asistentka, výkonná redaktorka TEL:+420 576 037 307 Mobil:+420 734 792 969 E-mail: vaculikova@utb.cz Kancelář:U18/437

Koordinátoři CPV za jednotlivé ústavy

Ústav pedagogických věd

Mgr. Lucie Blaštíková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 424 E-mail: blastikova@utb.cz Kancelář:U18/535

Ústav školní pedagogiky

prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

profesorka; ředitelka ÚŠP TEL:+420 576 037 430 Mobil:+420 602 719 104 E-mail: wiegerova@utb.cz Kancelář:U18/429

Ústav zdravotnických věd

PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 162 E-mail: kratka@utb.cz Kancelář:U18/624

Centrum výzkumu FHS

Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 037 307 E-mail: klimecka@utb.cz Kancelář:U18/437

Centrum jazykového vzdělávání

Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.

ředitelka CJV TEL:+420 576 038 088 Mobil:+420 606 777 295 E-mail: kozakova@utb.cz Kancelář:U18/512

Ústav moderních jazyků a literatur

doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Ředitel UMJL TEL:+420 576 032 018 E-mail: trusnik@utb.cz Kancelář:U18/412

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně