Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav pedagogických věd

O ústavu

Když někdo řekne, že studuje sociální pedagogiku nebo andragogiku, málokdo si dovede představit, co to přesně znamená.

Sociální pedagogika má velmi široký záběr. Posuďte sami: primárně se zabývá vlivem sociálního prostředí na člověka a zkoumá sociální vztahy v procesu výchovy. Studium sociální pedagogiky Vám umožní orientovat se v pedagogické a sociální oblasti, a to v různých institucích a organizacích státní i nestátní sféry. Po absolvování oboru Sociální pedagogika se můžete uplatnit jako pedagogičtí pracovníci, ale také např. jako pracovníci v sociálních službách. Možná, že rodina, ve které jste vyrůstali, vám poskytla kvalitní zázemí. Zdaleka ne všechny děti ale mají takové štěstí. Tam, kde rodina neplní nebo nemůže plnit své funkce, popřípadě tam, kde dítě rodiče ani nemá a žije v dětském domově, se zasazují o práva dětí právě sociální pedagogové. Můžete se tedy uplatnit například v oblasti výchovné a preventivně výchovné péče (např. jako vychovatelé ve školních družinách, střediscích volného času, střediscích výchovné péče, diagnostických ústavech aj.), ale také v oblasti ústavní péče (např. v dětských domovech, výchovných ústavech aj.).

Dále se po absolvování oboru Sociální pedagogika budete schopni orientovat v různých sociálních situacích, které mohou být příčinou problému jedince, sociálních skupin a vztahů mezi nimi. V sociální oblasti se můžete uplatnit jako pracovníci v sociálních službách. Studium sociální pedagogiky Vám tedy otevírá dveře k práci se všemi věkovými kategoriemi, a to v různých sociálních situacích – může se jednat o osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, mladistvé opouštějící dětské domovy, osoby ohrožené rizikovým chováním (např. užívání návykových látek) aj.

Andragogika vás zavede do světa výchovy a vzdělávání dospělých. Andragog je vlastně takový lektor pro dospělé. Radí jim, jak se vzdělávat, jak rozvíjet své schopnosti, vede vzdělávací semináře či kurzy.

Škála možnosti uplatnění v praxi jak sociální pedagogiky, tak andragogiky je opravdu neuvěřitelně široká. Od práce s dětmi ve školách, družinách či školních klubech, v různých typech ústavů až po činnost v rehabilitačních centrech, psychiatrických léčebnách, v protidrogových poradnách nebo ve vězeňství. Můžete také vykonávat profesi v oblasti řízení a vzdělávacích aktivit  zaměstnanců v různých neziskových organizacích.

Myšlenky, slova, ale hlavně činy mají velkou moc. Nebuďme lhostejní k lidem, kteří si nevědí v životě rady a potřebují naši pomocnou ruku. Někteří lidé žijí v bublině, nevidí, nebo nechtějí vidět problémy kolem nás. Právě proto je úžasné, že si hodně mladých lidí uvědomuje, jak důležité jsou profese, které pomáhají lidem v nouzi.

Rozšíříte řady těch, kterým lidské osudy nejsou lhostejné a rozhodli se pomáhat? Budete vítáni.

Fakulty a součásti

Zavřít