Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav pedagogických věd

O ústavu

Na Ústavu pedagogických věd můžete studovat sociální pedagogiku v bakalářském i magisterském stupni.

Sociální pedagogika má velmi široký tematický záběr. Primárně se zabývá vlivem sociálního prostředí na výchovu a vzdělávání, přičemž zkoumá sociální aspekty ve výchovném a vzdělávacím procesu. Studium sociální pedagogiky Vám umožní orientovat se v pedagogické a sociální oblasti, a to v různých institucích a organizacích státní i nestátní sféry. Po absolvování se budete schopni orientovat v různých sociálních situacích, které mohou být příčinou problému jedince, sociálních skupin a vztahů mezi nimi. Studium sociální pedagogiky Vám otevírá dveře k práci se všemi věkovými kategoriemi.

Škála možností uplatnění v praxi je tak velmi široká. Od práce s dětmi ve školách, družinách či školních klubech, přes poradenskou činnost pro dospělé nebo seniory až po práci
v zařízeních sociálních služeb např. s lidmi závislými na návykových látkách nebo s osobami
ve výkonu trestu odnětí svobody. Můžete vykonávat profese ve státní správě, samosprávě
i neziskovém sektoru.

Děti, mládež, dospělí i senioři, ti všichni občas potřebují pomocnou roku. Sociální pedagog je ten, který jim ji nabízí. Myšlenky, slova, ale hlavně činy mají velkou moc. Nebuďme lhostejní k lidem, kteří si nevědí v životě rady a potřebují naši pomoc. Někteří lidé žijí v bublině, nevidí, nebo nechtějí vidět problémy kolem nás. Právě proto je úžasné, že si hodně mladých lidí uvědomuje, jak důležité jsou profese, které pomáhají lidem v nouzi.

Rozšíříte řady těch, kterým lidské osudy nejsou lhostejné a rozhodli se pomáhat? Budete vítáni.

Fakulty a součásti

Zavřít